De zonde bok en internationale dwaasheden Het is al eeuwen een internationaal, maar kwalijk gebruik de Joden de schuld te geven van allerlei narigheid en problemen. Vaak als een soort rookgordijn om eigen problemen, fouten of onmacht te verbergen. Als er in de Middeleeuwen pest uitbrak, bronnen vergiftigd waren of een kind werd vermist, werden de Joden al snel als schuldigen aangewezen. Bloedige pogroms en vervolgingen waren het tragische gevolg. De Joden werden als zondebok gebruikt om eigen falen te verhullen. Einde 19e eeuw kregen de Joden de schuld van het onderdrukkende kapitalisme. Een paar decennia later werden de Joden schuldig verklaard aan het communisme. Geen kwaad in de wereld, of de Joden kregen de schuld. Een makkelijke zondebok. In Duitsland riepen de Nazi's : "Die Juden sind unser Unglück". Zogenaamde Christenen deden daar nog een schepje bovenop door keihard op te merken: "Ze hebben immers Christus gekruisigd". Tegenwoordig zegt men het laatste iets anders maar even venijnig: "De Joden moeten eerst Christus maar eens aannemen". Na 1948 werd Israël als schuldige aan het leed van de Palestijnse vluchtelingen aangewezen. Nu is Israël, met name de Israëlische dorpen en steden op de Westbank, de oorzaak van de explosieve situatie in het Midden Oosten. Er dreigen inderdaad grote gevaren. Het gevaar dat de kankercellen van het Moslim zelfmoordterrorisme zich over de (westelijke) wereld gaat verspreiden. Het gevaar dat een vijfde of zesde oorlog rond Israël niet meer in de hand te houden is. Het gevaar dat men vreest als Israël de atoomfabrieken van Iran onklaar gaat maken. Die gevaren worden op Israël afgeschoven. Daar gaat het zogenaamde vredesproces ook om. Ook hier wijst de vinger weer naar Israël. Die vinger wordt vergezeld met heel wat dwaasheden, die bij politiek correcte taal zijn gaan horen. Ik noem er een paar: Men zegt: "Als Israël maar tot overeenstemming zou komen met de Palestijnen, dan komt er vrede". Men denkt er niet aan dat als Israël toegeeft aan de eisen van de Palestijnen (vluchtelingen terug; Oost Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat; alle Joden uit 'hun' land, uit Judea en Samaria) dit het einde van de staat Israël betekent. Wat inderdaad de bedoeling, niet alleen van Hamas, maar ook van Abbas en de zijnen is. Als Israël er maar voor zorgt dat er een Palestijnse staat komt, dan zal dat een grote stap zijn naar vrede in het Midden Oosten. Men sluit bewust de ogen dat die Palestijnse staat niets te maken heeft met de vele andere problemen en spanningen bijvoorbeeld in Iran en Irak in die regio. Iran zal heus niet ophouden met het werken aan de atoombom en de zelfmoordaanslagen in Irak zullen niet ophouden als er een Palestijnse staat is. Syrië zal niet ophouden de invloed in Libanon te vergroten. Hamas en Hezbollah zullen niet ophouden Israël te blijven bedreigen en bestoken. Ook voor het feit dat het de Palestijnen zelf zijn die alle voorstellen van Israël heeft afgewezen. De nederzettingen zouden een bedreiging zijn voor de wereldvrede. De bouw rond en in de nederzettingen moet totaal worden gestopt. Het schijnt dat de bouw van een speelzaal voor de peuters in Silo een groter gevaar is voor de wereldvrede dan bijvoorbeeld de bouw van raketinstallaties en de verrijking van uranium in Iran. En dan de Gaza oorlog. Wat een vreugde was die oorlog voor internationale organisaties voor de mensenrechten, voor de VN, voor regeringsleiders die een puntje wilden scoren, voor schijnheilige zeurpieten uit kerken. Ze kregen weer een kans om Israël zwart te maken. Gretig slikten ze allerlei Hamas-leugens en spuugden die weer uit in 'verklaringen', 'rapporten' en onderzoekingen. Ze klaagden met treurige stem over de 'misdaden van de Israëli's', over mensenrechten, over 'misdaden tegen de menselijkheid', over genocide enz. Ze vonden zelfs nieuwe uitdrukkingen, zoals 'buitensporig geweld' uit om hun antizionisme te kunnen verkondigen. Delegaties, onderzoekscommissies, en ministers besteedden heel wat tijd en geld om hun medelijden met die arme Palestijnen en tegelijk hun plekje in de internationale anti-Israël jetset te verstevigen. Zet hier eens tegenover de opmerking van kolonel Richard Kemp die hij ooit maakte tijdens een conferentie in Jeruzalem. Kemp is de voormalige commandant van de Engelse troepen in Afghanistan. Hij legde uit dat het Israëlische leger de burgers in Gaza (en dus ook de Hamas-terroristen) vier uren voor een aanval had gewaarschuwd. Dat er 900.000 pamfletten boven Gaza waren uitgestrooid om de mensen te waarschuwen weg te blijven van huizen waar de Hamas wapens of strijders had. Er waren 30.000 waarschuwende telefoontjes gedaan en veel helicopter aanvallen zijn door het IDF afgeblazen omdat er gevaar leek te zijn dat er burgerslachtoffers zouden vallen. Kemp concludeerde: "Het Israëlische leger heeft meer gedaan om de rechten van de burgers in oorlogsgebied veilig te stellen, dan enig ander leger in de geschiedenis van de oorlog." Als de vredebesprekingen vastlopen wordt Israël aangewezen om meer concessies te doen. Dus Israël betaalt want de zondebok is schuldig. Per (antisemitische) definitie. Ach, er zijn zoveel wereldproblemen. De recessie, de klimaatcrisis,,honger, dreigende pandemieën, het groeit de wereldleiders boven het hoofd. Dus de beproefde afleidingsmanoeuvre wordt weer aangewend: Geef de Joden, in dit geval Israël, de schuld. Dan slikt de wereld elke leugen, hoe dwaas en hoe doorzichtig ook. Inmiddels zullen die wereldproblemen als een oordeel over de wereld komen. Tenzij...tenzij er berouw en bekering komt. Te beginnen bij ons, bij de kerken. Anders loopt dit uit op wereldwijde catastrofes en ten slotte op eindtijdrampen. 21-7-2009: Bron drs Jan van Barneveld Nog steeds actueel, geen verandering in meningen en situatie
Terug Terug Home Home