Terug Terug Home Home
Wie zijn de Joden? Niemand zal kunnen ontkennen dat de Joden een bijzonder volk zijn. Er is geen enkel volk dat zulke afschuwelijke dingen heeft doorstaan als dit volk. En toch noemt God Zelf hen Zijn "uitverkoren volk". De stamvader van dit volk is Abraham, God riep hem, om hem naar een land te brengen, dat Hij Zelf hem wijzen zou. Er is heel wat geloof en moed voor nodig om alles wat je vertrouwd is achter te laten en je door God te laten leiden naar een plaats, die je helemaal niet kent. Dit hele verhaal over Abraham kun je lezen in Genesis. God had altijd tegen Abraham gezegd dat Hij zijn nakomelingen talrijk zou maken als het zand van de zee. Toen zijn vrouw Sara al op een leeftijd gekomen was dat ze geen kinderen meer kon krijgen, had Abraham nog steeds geen nakomeling. Toen Abraham zo ging twijfelen aan de belofte die God hem gegeven had, zei God opnieuw dat hij naar de sterren aan de hemel moest kijken, zo talrijk zouden zijn nakomelingen zijn. Op aandringen van zijn vrouw had Abraham gemeenschap met een van zijn slavinnen en uit haar werd een zoon geboren: Ismaël. Toch was dit niet de zoon die God beloofd had en met wie Hij uiteindelijk                                 een verbond zou aangaan.                                    Toen Abraham 100 jaar was geworden baarde zijn eigen vrouw Sara hem een zoon die hij Izaak noemde. Izaak kreeg op zijn beurt een zoon die hij Jakob noemde. Van God kreeg hij de naam Israël en vanuit hem ontstond het volk Israel met de 12 stammen die genoemd werden naar de zonen van Jakob. Na een verblijf in Egypte van 400 jaar, gebruikte God Mozes om hen naar het beloofde land te brengen. Jozua was degene die hen er uiteindelijk binnen leidde en het land in bezit nam en onder de verschillende stammen verdeelde. Men noemde het land toen Kanaan. God had de Israëlieten uitgekozen om een voorbeeld te zijn voor de volkeren, Hij wilde Zijn naam verheerlijken door dit volk. Hij heeft dit volk ook uitgekozen om er Zijn woord aan te geven, het hele Oude Testament van de bijbel is door hen opgeschreven en volgens mij is ook het Nieuwe Testament helemaal door de Joden opgetekend. Alhoewel God Zichzelf zo vaak aan hen bekendgemaakt heeft en hen op zo'n bijzondere manier verlost heeft van hun vijanden, vergaten zij Hem toch en gingen zij net als de andere volkeren om hen heen beelden aanbidden. Dit is wel een van de ernstigste dingen, die ze konden doen en God nam hen dit dan ook erg kwalijk. In alle boeken van het oude testament kun je lezen hoe God met Zijn volk omging, hoe Hij later keer op keer profeten zond om hen te waarschuwen, maar meestal wilden zij niet luisteren. Hierdoor brachten zij zichzelf steeds weer in moeilijkheden en God kon niet anders dan hen hiervoor straffen. Op verschillende plaatsen in de bijbel kun je lezen dat God een Verlosser zou sturen, de Messias. Toen Deze ook daadwerkelijk kwam, herkenden zij Hem niet en begrepen niet dat Hij het was die hen van hun zonden kwam verlossen, slechts een kleine minderheid erkende Hem. Niet erg lang hierna zijn de Israelieten over de hele wereld verstrooid. Toch heeft God ook door zijn profeten voorzegd dat Hij hen uiteindelijk weer terug zou brengen in hun eigen land en dat is ook gebeurd. Dat is ook alweer zo'n wonder, en ook al gaat de hele arabische wereld op zijn kop staan, zij kunnen zich nooit tegen Gods plannen verzetten. Als je de bijbel leest en de tekenen die Jezus Zelf gegeven heeft, dan zal het echt geen eeuwen meer duren, voordat Jezus opnieuw terugkomt en ditmaal om de wereld te regeren vanuit Jeruzalem. Maar voorafgaande aan deze gebeurtenis zal er nog wel wat ellende over deze wereld komen. Veel over deze eindtijd staat in het laatste boek Openbaring. Maar ook op vele andere plaatsen in het Oude Testament wordt hierover gesproken.