Dit staat er op het briefje wat in de pot zit.
Af en toe heb ik behoefte om even creatief bezig te zijn met mijn handen, dit zijn wat resultaten.
Hiernaast heb ik de zondes uitgebeeld waar wij als mensen mee te maken hebben in deze wereld zoals: ruzie, tweedracht, woede, drift, nijd, egoisme, eigenbelang, rivaliteit, jaloezie, afgunst, liegen, bedriegen, roddelen, oplichten, stelen, hebzucht, gierigheid, dronkenschap, vijandschap, haat, moord, occultisme, spiritisme, afgoderij, toverij, magie, losbandigheid, ontucht, orgieen, zedeloosheid, hoererij, overspel en echtbreken. We maken ons hier allemaal schuldig aan, hoe verder we van God afgedwaald zijn hoe groter onze zondes. We kunnen niet wegkomen met al deze dingen, net zo min dat we dat zouden kunnen bij een rechter, als er voldoende bewijzen zijn. God had ons volmaakt bedoeld, Hij houdt van ons en wil niet dat we verloren gaan.
Daarom heeft Hij de deur naar de hemel weer open gezet, maar alleen door het kruis kunnen we er weer binnengaan. Jezus, de Zoon van God werd mens om de straf te dragen, die wij verdiend hebben. Als we dit
geloven en Hem aanvaarden als onze verlosser, dan ontvangen we Zijn Geest, die ons gaat helpen en leiden om zo te leven zoals Hij het bedoeld heeft. We hebben Hem nodig om de volgende eigenschappen te ontwikkelen: liefde, goedheid, vertrouwen, geduld, zelfbeheersing, vrede, geloof, vriendelijkheid en blijdschap. God heeft het dus niet moeilijk gemaakt voor ons, het enige wat Hij van ons verwacht, is hierop in te gaan en Hem uit te nodigen om in ons leven te komen.
Uitnodiging
Open de deur van je hart. Je kunt Hem vertrouwen. Hij stierf voor jou uit liefde, zodat je eeuwig bij Hem kunt zijn. Geef Hem de ruimte om jou te veranderen naar Zijn beeld.
Hiernaast staat de Here Jezus centraal, eromheen zijn allerlei uitspraken gezet van Visje, dat is een christelijke collega van Loesje.
Home