We maken ons vaak erg druk als we voor moeilijke dingen staan, maar als we weten dat God ons helpt, dan durven we heel wat aan.We kunnen stappen zetten, die we anders nooit zouden zetten. Het is dan natuurlijk ook wel belangrijk om te weten of we de weg gaan die God voor ons heeft.
Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar vandaan kan ik hulp verwachten? De Here, die de hemel en aarde gemaakt heeft, helpt mij. Psalm 121: 1-2
Home