Heer help mij om al mijn plannen aan U bekend te maken, en U voortdurend om raad te vragen,want ik wil dat U mij leidt en ik wil de weg gaan die U voor mij heeft . . .
Ken Hem in al uw wegen,dan zal Hij uw paden recht maken.                                                 Spreuken 3: 6
Home