Wat is de waarheid? Een lange tijd heeft deze vraag me bezig gehouden, ik denk zo vanaf mijn 20e of iets ouder. Ik ben op zoek gegaan naar een antwoord en heb me verdiept in allerlei onderwerpen en ook in de bijbel. Ik had nog een exemplaar liggen en ben het nieuwe testament gaan lezen. Ik vond het een beetje irritant die 4 evangelies waarin heel veel dezelfde dingen stonden. Ook stonden er heel veel dingen in waar ik me helemaal niet lekker mee voelde. Het ergste wat ik las was het feit dat Jezus zei dat we onze vijanden moesten liefhebben en dat als iemand ons op de ene wang sloeg we de andere moesten toekeren. Toen heb ik de bijbel met een klap dichtgeslagen, dat ging me veel te ver. Tja en daarna ben ik me eigenlijk in heel veel occulte zaken gaan verdiepen en ook in astrologie. Ik heb toen nog een cursus astrologie gedaan en horoscopen gemaakt. Heel interessant vond ik dat. Verder bezocht ik een sceance, experimenteerde met een Quijabord en las van alles en nog wat. Ik dacht dat er een dag zou komen dat alle losse puzzlestukjes in elkaar zouden passen, maar dat gebeurde niet. Ik was toen lid van een boekenclub en moest weer een boek uitzoeken, en ik wist eigenlijk niet meer welk. Ik had het idee dat ik het allemaal wel gelezen had. Toen viel mijn oog op een boek van Hal Lindsey, dat heette "De planeet die aarde heette" en het ging over de eindtijd. Hij liet de bijbel spreken over allerlei zaken die moesten gaan komen en wierp op de een of andere manier een ander licht op de bijbel. Hij zei ook dat je Jezus in je leven moest aanvaarden. En ik dacht: "baat het niet dan schaadt het ook niet". Ik vroeg of Jezus in mijn leven wilde komen en dat was het, ik merkte niet of dat ook gebeurde en leefde mijn leven weer gewoon verder. Ik ging wel ook de andere boeken van Hal Lindsey lezen en door zijn boeken kreeg de bijbel voor mij wel een andere waarde.
Toen begon ik me af te vragen of er een ware kerk zou zijn. Er waren zoveel kerken met zoveel verschillen, wat was nou de ware? Toen ik de bijbel gelezen had en de gelovigen uit het nieuwe testament ging vergelijken met de katholieke kerk waar ik in opgegroeid was, zag ik heel veel verschillen. Verder kreeg ik vragen over de doop, ik was als baby wel gedoopt, maar ik zag dat men pas gedoopt werd nadat men zelf die keuze gemaakt had. We bezochten een interkerkelijke samenkomst in een baptistengemeente en daar klampte ik iemand aan met de vraag over de doop. Twee mannen lieten ons toen aan de hand van de bijbel de betekenis van de doop zien en ik was overtuigd dat zij de waarheid spraken. Zij kwamen uit een pinkstergemeenschap en we zouden de volgende zondag naar deze gemeente komen. Om ons te laten dopen moesten we nog even wachten, dat werd eens in de zoveel tijd gedaan in een zwembad.
Achteraf begon ik te zien hoe mijn leven stukjes bij beetjes begon te veranderen. Op een gegeven moment kwam ik zonder werk en ik nam de beslissing om de bijbel weer te gaan lezen, ditmaal helemaal van kaft tot kaft. Ik stopte met de astrologie, ik zag wel dat er een kern van waarheid in zat maar in de bijbel stond dat je je daar niet mee bezig moest houden. Ze hadden het daar over sterrenwichelarij. Als mensen in de problemen kwamen of zo dan gingen ze via sterrenwichelarij antwoorden zoeken of in de toekomst kijken. Ik denk dat we in de eerste plaats God Zelf om raad moeten vragen en als we iets over de toekomst willen weten, dan mogen we dat ook vragen. Als God het nodig en belangrijk vindt dan zal Hij dat ook laten zien. Ik vond het trouwens ook niet de moeite waard om zoveel tijd in de astrologie te blijven steken. Verder stopte ik ook met me te verdiepen in allerlei occulte zaken ook omdat ik in begon te zien dat deze uit het rijk van de duisternis kwam, van de duivel (satan) en zijn aanhangers dus. En ik weet nu wel dat deze alleen bezig zijn om de mens steeds verder van God vandaan te krijgen, met leugens verkeerde bezigheden enz. Ik was getrouwd met Gerard en ik wilde eigenlijk eerst geen kinderen, toen nam ik de beslissing om dit toch aan God over te gaan laten en Gerard ging hierin mee. Ik had een tijd ervoor een keer een onderzoek gehad in het ziekenhuis, misschien aan de hand van buikklachten, dat herinner ik me niet meer. Wel dat er tegen mij gezegd werd dat ik moest stoppen met de pil omdat mijn baarmoeder zo gekrompen was dat ik straks geen kinderen meer kon krijgen. Nou ja das achteraf behoorlijk meegevallen . . . .
We zijn een aantal jaren naar deze Pinkstergemeente gegaan en ik heb daar veel over de bijbel geleerd.  Hiermee wil ik niet zeggen dat dit de ware kerk is, wel dat veel dingen die er verkondigd werden overeenkwamen met wat ik in de bijbel kon lezen. Ik heb een veel beter beeld gekregen van wie God is, wie Jezus is en wat de werking van de Heilige Geest is. Stukjes bij beetjes ging ik de duidelijke verschillen tussen de kerken zien. Ik ging meer lezen over de geschiedenis van de katholieke kerk, de komst van de protestantse kerk, de afsplitsingen daarbinnen. De hedendaagse pinkstergemeentes en evangelische gemeentes zijn weer voortgekomen uit de protestantse kerk. Luther, die uiteindelijk een scheuring veroorzaakt heeft binnen de katholieke kerk, heeft zich beijvert voor allerlei zaken die zich binnen de katholieke kerk afspeelden en die absoluut niet in overeenstemming waren met wat er in de bijbel staat. Katholieken mochten trouwens heel lang de bijbel niet lezen, dat moesten ze aan de geestelijken overlaten, dus die moesten domweg geloven wat er hun verteld werd. Een van de zaken die Luther aan de kaak stelde was het afkopen van zonde. Voor een bepaald bedrag kon je je zonde afkopen, dat was een goed handeltje natuurlijk. Voor de opbrengst ervan konden ze mooi de St. Pieterskerk bouwen. Ja en als je geen geld had dan had je gewoon pech, bleef je mooi met je zonden zitten.  De kern van het christelijke geloof was veranderd in een grote leugen. Jezus is notabene voor vergeving van de zonden van de mens gestorven, nu wilde de kerk daarvoor betaald worden, terwijl Jezus met Zijn leven er al voor betaald had. Dus wat Luther gedaan had was de moeite waard om een scheuring te veroorzaken. Achteraf zie ik dat mijn zoektocht naar de waarheid geeindigd was bij Degene, die van Zichzelf heeft gezegd, dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Niemand kan tot God komen dan door Hem en er is onder de hemel geen andere Naam gegeven door wie wij behouden kunnen worden. Nu wilde ik meer over deze waarheid leren en te weten komen.
Luther timmert 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg
Bekeer je tot God en laat je dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden je zonden vergeven                              Handelingen 2:38
Home