Avondmaal Voordat de Here Jezus gekruisigd werd, gebruikte hij voor het laatst een paasmaaltijd met zijn discipelen. Het pascha had voor de joden toendertijd een heel andere betekenis. Zij herdachten de uittocht uit Egypte waar zij als volk vele jaren lang gewoond hadden. Uiteindelijk waren zij slaven geworden en moesten zij onder heel moeilijke omstandigheden zwaar werk doen. God gebruikte Mozes en zijn broer Aäron als woordvoerder bij de farao met de boodschap om zijn volk vrij te laten. Er waren echter 10 verschrikkelijke plagen nodig om de farao zover te krijgen. Bij de 10e plaag moesten de Israelieten het bloed van een lam aan de deurposten smeren. De Engel des doods, die alle eerstgeborenen zou doden zou dan het huis van de Israeliëten voorbij gaan, als hij het bloed aan de deurposten zou zien. Na deze plaag liet de farao het volk Israël gaan, hij kreeg daar achteraf weer spijt van en achtervolgde hen. God baande echter een weg voor Zijn volk door de zee en toen de Egyptenaren hen wilde achtervolgen verdween dit pad en verdronken alle Egyptenaren.        Tijdens zo'n paasmaaltijd, dat de Joden nog ieder jaar vieren, nam Jezus een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het Zijn discipelen. Hij zei: "Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven", eet het ter herinnering aan Mij." Na het eten gaf Hij hun een beker wijn en zei": "Deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie." (Lucas 22: 19-20) Het was een vergelijking met het oude Paasfeest waarbij een lam geofferd moest worden, Jezus was nu dat Lam geworden, Hij liet zich vrijwillig offeren. Johannes de Doper zei eens van Jezus: "Kijk het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich". (Johannes 1: 29) De leeuw uit de stam Juda, de nakomeling van David, heeft de overwinning behaald. Openbaring 5:5
Ik begrijp alleen niet, dat de katholieke kerk ervoor gekozen heeft om kinderen vanaf 6 jaar aan het avondmaal te laten deelnemen, maar goed ik begrijp wel meer instellingen van de katholieke kerk niet, aangezien ik ze niet in de bijbel terug heb kunnen vinden, of dat ze anders uitgelegd zijn.
Home