Ontstaan islam Moslims Letterlijk is een moslim, iemand die zich overgeeft aan God. Meestal wordt met een moslim iemand bedoeld die een aanhanger van de islam is. De moslims stammen evenals de Joden af van Abraham. God had aan Abraham vele nakomelingen beloofd, maar toen zijn vrouw Sara al geen kinderen meer kon krijgen, gaf zij hem haar slavin. Deze kreeg een zoon genaamd Ismaël, van hem zeggen de moslims af te stammen. Hij was echter niet de zoon die God beloofd had, die werd alsnog geboren toen Abraham al 100 jaar was uit zijn eigen vrouw Sara. Mohammed, de stichter van de islam werd ongeveer in 570 na Christus geboren. Hij heeft van zichzelf beweerd, dat hij de laatste profeet is en dat de allerlaatste waarheid aan hem geopenbaard is. Deze waarheid die hij zegt van de engel Gabriël ontvangen te hebben is later opgeschreven in een boek en men noemt dit boek de Koran. De moslims zijn ervan overtuigd dat de Koran in de hemel in het Arabisch is geschreven en dat dit de taal van Allah is en daarom de schoonste en meest volmaakte taal. In de tijd waarin Mohammed leefde, werden er 365 goden aanbeden in Mekka en allah was een van die goden. De kaäba, een grote zwarte steen, was toen al het belangrijkste heiligdom. Wie de steen kuste, diens zonden zouden worden vergeven. Mohammed verjoeg alle 364 andere goden en zei dat zijn god Allah de enige God was, hij was ook de god van de steen. Verder bleef hij erkennen dat de kaäba, de kracht bezat om zonden in zich op te nemen. Wat de moslims, de christenen en de Israelieten gemeen hebben, is het feit dat zij geloven dat er maar 1 God is, de Schepper van hemel en aarde. De kaäba is een kubusvorming gebouw en staat in de grote Moskee in Mekka. Het is het centrale heiligdom van de islam en staat ook wel bekend als "huis van God". De kaäba heeft nu een zelfde, centrale functie in de islam als de vroegere joodse tempel  in het jodendom. Als onderdeel van de bedevaart naar Mekka (de hadj), loopt men 7 keer rond de kaäba. Ook legt de kaäba de islamitische gebedsrichting vast, een moslim bidt  altijd in de richting van de kaäba, dat is dus, als hij niet in Mekka is, in de richting van Mekka
Home Home terug