Regen Miljoenen tranen van God over deze wereld. Zijn schepping, verziekt en vereenzaamd zonder Hem. Toch wacht Hij op eenieder, die Zijn Hand aan wil nemen. Deze blijft uitgestrekt om te helpen en te troosten, te genezen en te steunen. Wijs niet achteloos af de Enige die waarachtig liefheeft.
Home