Voetstappen: Ik droomde dat ik langs het strand wandelde, samen met de HEER. Tegen de blauwe hemel tekenden zich periodes van mijn leven af. Vaak zag ik twee paar voetstappen in het zand staan; het ene paar van mijzelf en het andere paar van de HEER. Maar tijdens de moeilijkste en droevigste tijden van mijn leven, zag ik slechts één paar voetstappen.
Ik zei: "HEER, U hebt gezegd dat U de hele weg met mij zou gaan. Maar nu zie ik dat er juist in de moeilijkste tijden van mijn leven, slechts één paar voetstappen is. Ik snap niet dat U mij juist op die momenten hebt verlaten." Toen antwoordde de HEER: "Mijn dierbare kind, Ik houd van je en zou je nooit verlaten. In jouw momenten van strijden en lijden, daar waar je maar één paar voetstappen ziet, daar was Ik het die jou droeg!"
Home