Een groep Nederlandse artsen is van plan een rechtszaak te beginnen                                                                                 tegen de Nederlandse staat om covid-19 van de A-lijst van                                                                                 meldingsplichtige ziekten te halen. Dat heeft een Nederlandse arts                                                                                 gezegd tijdens een oprichtingsbijeenkomst van een Europese,                                                                                 coronakritische alliantie van onder andere dokters.                                                                                 Afgelopen weekeinde is er een bijeenkomst in Berlijn geweest waar                                                                                de ‘World Doctors Alliance’ is opgericht. Het is een initiatief van                                                                                onder andere de Duitse arts Heiko Schöning, oprichter van de Duitse                                                                                groep Ärzte für Aufklärung die al langer kritisch is over de                                                                                coronamaatregelen. De nieuwe alliantie valt weer onder ACU2020,                                                                                een organisatie die zich ‘buitenparlementaire corona onderzoeks-                                                                                commissie’ noemt. In een filmpje, dat op YouTube staat over de                                                                                oprichtingsbijeenkomst, introduceert Schöning een groep Europese dokters, wetenschappers en vredesactivisten die de alliantie vormen. Onder het Europese gezelschap is de Nederlandse arts Elke de Klerk. Op de bijeenkomst kondigde De Klerk een rechtszaak aan die zij met een groep Nederlandse artsen en verpleegkundigen tegen de Nederlandse staat wil voeren om covid-19 van de A-lijst van meldingsplichtige ziekten te krijgen. Op die manier hopen zij van de coronamaatregelen af te komen, licht De Klerk desgevraagd toe. ‘Die maatregelen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Reguliere zorg wordt afgeschaald waardoor mensen niet meer worden geholpen. Dat is mensonterend.’ Volgens haar is er inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs om covid-19 als een ‘gewone griep’ te classificeren en is de plek op de A-lijst ‘niet proportioneel’. De Klerk licht toe dat zij op dit moment zo’n 45 artsen heeft gevonden die zich willen verbinden aan de rechtszaak, maar dat ze nog nagaat of meer artsen zich willen aansluiten. Ook beraadt ze zich nog op de precieze insteek van een rechtsgang. De Klerk zegt niet het beeld te herkennen dat ziekenhuizen op dit moment weer vollopen met coronapatiënten. Zij zegt in contact te staan met een groep van circa 75 medisch specialisten en huisartsen door heel Nederland, die volgens haar een ander geluid laten horen. ‘Ziekenhuizen zijn leeg, veel dokters zijn nu thuis.’ Volgens haar wordt onterecht aangegeven dat ziekenhuizen helemaal vol zijn, terwijl ‘alleen corona-afdelingen vol zijn’. De Klerk is in België opgeleid en daar ook werkzaam geweest als huisarts, in Nederland is ze basisarts en overweegt ze een registratie tot huisarts. Ze heeft de stichting Artsen voor Waarheid opgericht, als andere samenwerkingsvorm voor coronakritische artsen. Overzicht RIVM infectieziekten en maatregelen https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig Video’s over dit onderwerp worden van youtube verwijderd
Terug Terug Volgende Volgende
Artsen willen via rechtszaak covid-19 van A-lijst krijgen