Een boekje open over corruptie Palestijnse leiders Yochanan Visser - 19 juni 2020  Zoals wij eerder berichtten deze week heeft een flink deel van de Palestijnse Arabieren andere ideёen  over de aankomende Israёlische maatregel om in delen van het zogenaamde C-gebied in Judea en Samaria  en de Jordaanvallei Israëlische soevereiniteit in te voeren, dan hun leiders in Ramallah en Gaza. De Israёlische onderzoeksjournalist en Midden-Oostenexpert Tzi Yechezkieli interviewde incognito en later met een openlijke werkende cameraman om Palestijnse Arabieren te interviewen in gebieden die na de invoering van Israёlische wetgeving onder Israëlische soevereiniteit zullen vallen. Eén van de belangrijkste redenen dat deze Palestijnse Arabieren vóór invoering van deze maatregel zijn en zelfs verlangen om een Israёlische identiteitskaart te krijgen, is naast de voordelen die dit voor hen biedt, de afkeer van het regime van de Palestijnse Autoriteit. De meeste geїnterviewden zeiden dat het regime van President Mahmoud Abbas corrupt is en bestaat uit dieven en criminelen. Er zijn al eerder Palestijnse Arabieren geweest die zich op deze manier uitlieten over Abbas’ regime. Tijdens de tien jaar dat ik in een dorp in Gush Etzion (een blok nederzettingen nabij Jeruzalem) woonde, interviewde ik honderden gewone Palestijnse Arabieren die voorstander waren van vreedzame co-existentie met Israёl en dezelfde afkeer hadden van de Palestijnse Autoriteit. De meesten van hen weigerden om de naam van Abbas of zijn bijnaam Aboe Mazen te gebruiken en volstonden met de term ‘dief’ of ‘de dief’. Klokkenluider Zij hadden gelijk, zoals bleek uit een nieuw rapport over een Palestijnse klokkenluider die onder Abbas  werkte voor de PA en uiteindelijk vluchtte naar Belgiё waar hij politiek asiel aanvroeg en geheime documenten overhandigde aan de Belgische autoriteiten en de Europese Unie in Brussel. Deze man, Yasser Adallah, het voormalige hoofd van het politieke bureau van de Palestijnse Autoriteit, beschreef hoe Abbas en andere PA-functionarissen grote sommen geld van buitenlandse donors verduisterden en doorsluisden naar privérekeningen bij banken. Adallah zegt dat Abbas en nog twee andere hooggeplaatste PA-functionarissen grote sommen geld doorsluisden naar neprekeningen en rekeningen die toebehoorden aan Abbas’ kleinkinderen. Die fondsen waren gedoneerd door de EU en Arabische landen. De twee andere PA-functionarissen die zich hieraan schuldig maken, zijn Abbas’ secretaresse Intesar Aboe Amara en Mahmoed Salameh, het plaatsvervangend hoofd van Abbas’ staf. Zij hebben directe toegang tot de PA-leider en hebben onbeperkte macht. Alle andere PA-ministers en hoofden van veiligheidsdiensten moeten eerst deze twee vleien wanneer ze iets van Abbas gedaan willen krijgen. Adalah onthulde verder dat Abbas’ opdracht gaf om alle officiёle notulen van bijeenkomsten in zijn kantoor iedere zes weken te vernietigen, maar in werkelijkheid gebeurt dit iedere dag, zogenaamd om ‘veiligheidsredenen’. De voormalige PA-functionaris zegt dat de hoofden van de Palestijnse Veiligheidsdiensten achter hem aan zitten en hem willen vermoorden zodat hij geen nieuwe belastende verklaringen kan afleggen of informatie over de wijdverspreide corruptie in Abbas’ kantoor kan vrijgeven. De PA heeft tot nu toe niet officieel gereageerd op de schokkende onthullingen, maar PA-functionarissen ontkennen de aantijgingen in alle toonaarden. Het is overigens niet de eerste keer dat er onthullingen werden gepubliceerd over criminele activiteiten van PA-functionarissen. In 2008 werd een belangrijke adviseur van Abbas betrapt op het smokkelen van smartphones vanuit Jordaniё. Haaretz onthulde dat het om duizenden toestellen zou gaan. De voormalige Nederlandse EU-parlementariёr Paul van Buitenen gaf de EU verder allerlei documenten die door het Israёlische leger (IDF) waren gevonden in de Muqata in Ramallah tijdens de Tweede Intifada. Uit die documenten bleek duidelijk dat toenmalige PA-leider Yasser Arafat betalingen had verricht aan terroristen die meededen aan de terreuroorlog tegen Israёl, maar de EU weigerde actie te ondernemen en van Buitenen stapte hierdoor diep teleurgesteld uit de Europese politiek. Deze week meldden verschillende Israёlische nieuwsmedia dat Abbas, ter voorbereiding op eventuele nieuwe confrontaties met de IDF wanneer Israël soevereiniteit toe zal passen over de bovengenoemde gebieden, had bevolen om duizenden PA-documenten in verschillende Palestijnse steden te verbergen … Hamas Tegelijkertijd verschenen er rapporten over de leugens die Hamas in Gaza verspreid onder buitenlandse media over de toestand in Gaza. Het officiёle verhaal is dat er grote armoede heerst in Gaza vanwege de ‘Israёlische blokkade’. Met dit verhaal hoopt Hamas geld los te krijgen van buitenlandse donors. Op sociale media circuleren nu echter video’s en foto’s die laten zien hoe iedere paar weken luxe voorzieningen worden geopend in Gaza. Twitter-activist Imshin is voor een groot deel verantwoordelijk voor deze  onthullingen. Imshin vroeg aan Palestijnse Arabieren in Gaza om foto’s en video’s te maken van de vaak luxe voorzieningen, waaronder hotels, winkelcentra en winkels met dure producten. Hamas probeert nu aan damage control te doen en bedreigt de Palestijnse Arabieren in Gaza met arrestatie en gevangenschap wanneer zij doorgaan met wat Hamas “collaboratie met de Zionistische entiteit” noemt. De Soennitische terreurgroep riep deze week ook op om een derde ‘Intifada’ tegen Israёl te beginnen die met alle middelen mag worden gevoerd in heel ‘Palestina’. Met het laatste bedoelt Hamas het hele grondgebied van de staat Israёl. De terreurorganisatie was overigens de enige Palestijnse groep die ook de onthullingen van Adalah publiceerde met het doel om de positie van de PA in Judea en Samaria te verzwakken zodat het opnieuw een poging kan doen om de macht van de PA over te nemen en een nieuwe uitputtingsoorlog tegen Israёl te beginnen, dit keer vanuit het historische hartland van de Joodse staat.
Terug Terug Home Home