Op deze pagina's wil ik jullie laten weten, wat ik nu precies geloof en hoe ik dat in mijn persoonlijk leven beleef. Ik wil zoveel mogelijk een open boek zijn en jullie een kijkje laten nemen achter de schermen. Veel mensen zijn bevooroordeeld en anderen zijn afgeknapt en teleurgesteld in de kerk of in christenen en hebben daarmee God ook buiten spel gezet. God krijgt heel vaak de schuld van alle ellende  in de
wereld, terwijl mensen deze ellende veroorzaken. Verder wil ik me openstellen voor vragen en opmerkingen, jullie kunnen me altijd mailen, mijn mailadres staat onder aan de pagina.                     Anderina Niggebrugge
Al vrij snel nadat God de aarde gemaakt had met de mens als kroon op Zijn schepping, koos de mens ervoor om God niet te gehoorzamen. Hierdoor verloren ze hun heerschappij over de aarde aan de vijand van God. Naarmate de tijd vorderde raakten de mensen steeds meer van God verwijderd en deden wat goed was in eigen ogen en dat liep alleen maar op ellende uit. God is goed, maar ook rechtvaardig en Hij kon het kwaad niet ongestraft laten. Toch hield Hij teveel van de mens om hen voor eeuwig verloren te laten gaan. Daarom koos Hij ervoor om Zijn Zoon te sturen naar deze wereld om in onze plaats te sterven. Hij zou onze straf
dragen en het onbegrijpelijke is dat Jezus eigenlijk God Zelf was, die mens was geworden. Hij was de Enige die in staat was om in onze plaats te sterven, zodat wij weer eeuwig leven konden krijgen. Het was de bedoeling dat wij volmaakt zouden zijn, zoals God Zelf volmaakt is. Wanneer wij dit geloven en Hem in ons leven toelaten, dan ontvangen we de Heilige Geest die ons gaat helpen en leiden om zo te leven zoals God het bedoeld had. En dan begint er een nieuw leven met vallen en opstaan en hoe meer we ons leven met Hem leven en Zijn Woord lezen, wat in de bijbel staat, dan groeien we iedere dag een beetje meer naar het beeld van Jezus . . . .
Ik geloof het!

Welkom

Evangelie in het kort

Kerk Kerk Geloofsvragen Geloofsvragen Islam Islam Israel Israel Diversen Diversen Bijbel in beeld Bijbel in beeld Persoonlijk Persoonlijk